Weyssenhoff-0
Weyssenhoff-1
Weyssenhoff-2
Weyssenhoff-3
Weyssenhoff-4

Weyssenhoff

Projekt key visuala i serii materiałów związanych z nagrodą im. Antoniego Weyssenhoffa.

Kampania adresowana do młodych ludzi w wieku 13-26 lat, które mogą zgłaszać do nagrody osoby zaangażowane w pracę z młodzieżą oraz na rzecz młodzieży z różnych zawodów, np. edukatorów, streetworkerów, instruktorów harcerskich czy nauczycieli.

Elementem wyróżniającym jest zgeometryzowany wizerunek twarzy patrona.

Zakres prac obejmował:

Key visual

Filmy pokazywane w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej

Grafiki na media społecznościowe i strony internetowe

Projekt plakatu

Klient: Studio2

 

Patron nagrody,  Antoni Weyssenhoff (1947–2010) był pedagogiem i działaczem społecznym, harcmistrzem, dyrektorem liceum ogólnokształcącego oraz Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana, założycielem Polskiego Stowarzyszenia Wychowania Pozaszkolnego im. Aleksandra Kamińskiego oraz Towarzystwa Inicjatyw Wychowawczych im. Janusza Korczaka. Za swoje zaangażowanie i pracę na rzecz młodych ludzi został uhonorowany Orderem Uśmiechu oraz Odznaką „Honoris Gratia” przyznawaną za działalność na rzecz Krakowa.

  • Categories: Identyfikacja graficzna / Plakaty / Social media